Tragedia Górnośląska
W ostatnią niedzielę stycznia -IMG 2116

27.01.2013 roku -

w dniu Pamięci

o ofiarach

Tragedii Górnośląskiej

w kościele pod wezw.

 św. Wawrzyńca w

Strzelcach Opolskich

odprawiona została

msza święta w Ich

intencji. Po mszy przedstawiciele mniejszości niemieckiej

zapalili znicz i pomodlili się nad grobem ks. Karola Lange

proboszcza parafii tragicznie zmarłego w styczniu 1945 roku.