Spotkanie z Heleną Buchner.

2012 10 26 Helena Buchner 015W piątek 26.10.2012 r. w siedzibie strzeleckiego DFK odbyło się spotkanie autorskie z Panią Heleną Buchner, pisarką urodzoną w Jełowej , autorką takich książek jak ”Hanyska” „Dzieci Hanyski” „Dziewczyny z Koziej Górki”, „Opowiastki znad Brynicy" .

W książkach tych przedstawia ona w beletrystycznej formie dramatyczne wojenne i powojenne losy życia Ślązaków. Jest to pierwszy tak realny i prawdziwy opis dziejów końca wojny i lat powojennych na Śląsku. Dotychczas sprawy te były konsekwentnie w polskiej literaturze przemilczane. 2012 10 26 Helena Buchner 036Autorka prostym językiem opisuje na losach śląskich kobiet a zarazem ich rodzin, czasy nędzy i upokorzeń, czasy wysiedleń, weryfikacjipolskości, zmiany imion i nazwisk, czasy w których żeby pozostać w swoim „hajmacie”, trzeba było wyrzec się swojego pochodzenia, języka, często też milcząco, nie będąc pytanym, wyrazić zgodę na zmianę swojego imienia albo też i nazwiska. Czasy w których niedawno prześladowani Polacy i Rosjanie, stają się prześladowcami innych, Niemców,2012 10 26 Helena Buchner 019 biorąc odwet na niewinnych kobietach, dzieciach i starcach.

Dziś można wreszcie o tym pisać i mówić, choć wielu jeszcze ta prawda razi.

Dziwne jest że książki te, tak ważne dla zrozumienia Śląska, nie są obecne w szerszej,

ogólnej, świadomości społecznej. Nie są recenzowane w mediach, nawet tych opolskich.

Brak jest ich w opolskich czy strzeleckich księgarniach, pomimo że prawie cała akcja dzieje się na Opolszczyźnie (w okolicach Opola) i związana jest mocno z realiami i dziejami tych ziem. Są za to obecne w odległej od Opola księgarni oleskiej.2012 10 26 Helena Buchner 022                                   Ale jest nadzieja że to się będzie zmieniało i takie spotkania z pisarką jak dzisiaj, których jest coraz więcej, przyczynią się do popularyzacji tych książek i ich autorki. Książki te zostały już przetłumaczone na język niemiecki i w najbliższym czasie pojawią się na rynku niemieckim. Może to kogoś w koncu obudzi i przynajmniej w kręgach mniejszości niemieckiej autorka spotka się z większą promocją.

Te trzy opowieści "Hanyska" "Dzieci Hanyski" i Dziewczyni z Koziej Górki" powinny być obowiazkowa lekturą szkolną na Górnym Śląsku a przynajmniej na Opolszczyznie w celu uświadomienia młodym całej złożoności życia w tym regionie.2012 10 26 Helena Buchner 034 Jest to również doskonały materiał na całą serie filmow w klimacie zbliżonym do osławionego już filmu  "Róża", w którym akcja dzieje sięw czasach zaraz po wojnie, również na dawnych terenach niemieckich, na Mazurach, i ma wiele wspólnego z powojenną sytuacją na Śląsku. 

Autorka w czasie odczytu opowiadała o swoim dzieciństwie, latach życia w Warszawie, powrocie do swojego „hajmatu” oraz genezie powstania swoich opowieści. Odczytywała też wybrane fragmenty książek.2012 10 26 Helena Buchner 028 Odczyt przeplatany był występami duetu skrzypcowego z Opola w składzie Katarzyna Karwaczyńska i Jakub Dubik, ktorych występ bardzo się publiczności podobał.  Po spotkaniu dużo osób deklarowało chęć zakupu książek. Ci którzy je juz posiadali mogli się cieszyć dedykacją i autografem autorki. W spotkaniu wzięła udział duża ponad 50 osobowa grupa osób. 2012 10 26 Helena Buchner 059 

Spotkanie odbyło się w ramach Projektu Ożywienie Domów Spotkań (Konsolidierung der Begegnungsstatten 2012), finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce