Zebranie sprawozdawcze

W dniu 22 lutego w siedzibie DFK Strzelce OP.  odbyło sie zebranie

sprawozdawcze za rok 2012 r. W zebraniu uczestniczyło ponad 

60 osób.2013 02 212 zebranie 06 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 złożył Przewodniczący

koła DFK Henryk Rudner. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik Henryk Ogaza.  Oceny działalności Zarządu dokonał w imieniu Komisji Rewizyjnej, jej Przewodniczacy Józef Izydorczyk. Na jego wniosek zebrani udzielili Zarządowi absolutorium za 2012 rok. Po zakończeniu zebrania odbyło sie spotkanie przy kawie i kołołczu.