Zmarł Helmut Klein
There are no translations available.

 W dniu 18.11.2013 zmarł w wieku 95 lat, w Hamburgu w  Niemczech,

Helmut Klein, malarz pochodzący ze Strzelec. Helmut Klein urodzony

w dniu 7.11.1918 r. w Strzelcach Opolskich (wtedy Gross Strehlitz) szkołę

średnią skończył w rodzinnym mieście, a następnie studiował sztukę we

Wrocławiu. W roku 1944 opuścił swoje rodzinne strony i osiadł w

Hamburgu. Tam pracował jako grafik i artysta malarz. Długoletnia ciężka

praca i rozwijanie pewnego, tylko jemu znanego procesu eksperymentalnej

grafiki i malarstwa olejnego sprawiły że stał się znany. Helmut Klein od

1973 do 1978 pracował w Wyższej Szkole Ludowej w Hamburgu

i Norderstedt - jako prywatny docent w grafice, rysownictwie i malarstwie

olejnym. Oprócz tego kierował szkołą mistrzów dla artystów

nieprofesjonalnych i kierował północnoniemieckim Mal-Clubem w

Hamburgu.We wrześniu 1996 roku zmogła go tęsknota za rodzinnymi

stronami. Przyjeżdża do Strzelec. Tu spędza trzy tygodnie i tworzy serię

obrazów miasta i jego okolic. Jednocześnie nawiązał kontakt z tutejszym

kołem DFK.annaberg W następnych latach jeszcze kilkakrotnie mimo

zaawansowanego wieku, bywał w rodzinnym mieście. Namalował wtedy

m/in obraz olejny (73 x 102 cm) przedstawiający Górę Św. Anny, który

podarował strzeleckiemu kołu DFK. Wydał też własnym sumptem

widokówkę z zimowym pejzażem Góry Św. Anny „Kulig na Annaberg”.

Swoje obrazy sygnował imieniem PARVUS.